Beta
Storøvej

Længst oppe i højre hjørne ses udkørslen til Højgårdsvej. På venstre side ses kommunens genbrugsplads. Til højre ses nr. 1 og 3 og nærmest nr. 5.

Jorden på Storøen og arealet deromkring blev i trediverne solgt fra Øholt til Landbrugsministeriet, og der blev oprettet tre statshusmandsbrug.

Med landbrugets stigende mekanisering var der mindre arbejde til landarbejdere, og staten så det som sin opgave at oprette husmandsbrug, der havde en størrelse, så en familie kunne eksistere der.

Karakteristisk var de ensartede bygninger. Man havde fået udarbejdet standardtegninger som de fleste statshusmandsbrug blev opført efter. I de efterfølgende 60-70 år har de forskellige ejere dog sat deres særpræg på bygningerne, som det ses.

Til toppen
Nyt på Storøvej