Beta
Skjoldsvej

Skjoldsvej førte fra Adelers Alle til gården Skjoldsholm, der lå ved Skjoldsløbet.

Fra Skjoldsvej førte en sidevej hen til Pilely. Stuehuset her var ca. 1902 blevet flyttet fra Bjergene, og det var nu et husmandssted. Til den anden side førte en dobbeltvej hen til Vesterled 8 og 10.

Ejendommene på Vesterled havde hver sin vej, adskilt med en trærække. Irene (datter fra nr. 10) fortæller, at nabokonen Helga var så pertentlig, at deres vej blev skuffet og revet hver uge. Irene elskede at drille Helga, men Helga inviterede hende ind på kage og saftevand!

Risegaard ejede det meste af jorden her omkring og lagde en klausul på grundene, at der ved handel skulle betales afgift til Risegaards legat.

Nyheder på Skjoldsvej