Beta
Møllen

(Lokalhistorisk Arkiv)

Matr. 148 b

Ejere

  • 15.12.1911 fra Risegaard til Hans P.F. Weinrich
  • 10.6.1916 til J.C. Nielsen
  • 18.12.1925 til Frederik Larsen

V.O. fortæller: Risegaards stenknuseværk, der først blev drevet ved vindkraft (vindrosemotor) og senere ved petroleumsmotor fik også i samme tidsperiode mindre og mindre at bestille efterhånden som de mange store overfladesten i øarealernes tidligere strandkanter blev ryddede, knuste og solgt til vej- og bygningsmaterialer.

Vindrosemotoren og huset, den var bygget på blev så senere forsynet med kværn og derefter i en årrække drevet til formaling af sæd til kreaturfoder.

Hans Weinrich drev den i nogle år, og V.O. drev den i nogle år, men fik så en petroleumsmotor i Købmandsgården.

Fårevejle Stations vindmøllemotor blev solgt først til møller L. Chr. Andersen, senere til Hans Weinrich, der havde solgt Østergård til Lauritz Olsen.

V.O.: Der var imidlertid for få landbrugere på Lammefjorden til at en mand kunne leve af at være møller. Det endte da med, at stationsforstander Nielsen måtte overtage møllen som pant i lån han havde hjulpet Hans Weinrich med.

De små landbrugere på fjorden var henvist til at lade deres egen høst formale enten på Drags mølle, Riis mølle, Blankebjerg mølle eller Asnæs mølle og det er jo langt.

Vi fik da ordnet det sådan,at jeg påtog mig et par dage om ugen at betjene den gamle mølle.

Hans Weinrich hjalp mig lidt, indtil jeg fik lært selv at bilde kværnen.

I F.T. 1916 står Ottomine Weinrich som mølleejer. Hun bor nu på matr. 146 hos Peter Petersen sammen med børnene Nielsine, Viggo og Kristian.

Øta kompagniet havde startet en produktion af skaller til hønsefoder bl.a. på det gamle teglværk. Man tog nu det gamle stenknuseværk i brug til at forarbejde skallerne.

Fra gl. avisartikel: Når skallerne er tørrede, bringes de på lastbiler til møllen. Det er Fårevejle gamle teglværk, der er blevet udstyret med knusemaskiner og kværne. Ved en elevator føres skallerne op i knusemaskinen, knuses og sigtes og kommer så ud i forskellige sorteringer. Et ulideligt støv så tæt, at man næsten kan skære i det, fylder møllen, og de tre "møllere" ser ud, som om de var trukket op af en melsæk. Knuseanlægget kan, når der rigti arbejdes under højtryk, præstere 90 sække skaller i timen.

I 1925 køber fisker Frederik Larsen, Møllen, d.v.s. huset som møllen var bygget ovenpå, og får det indrettet til beboelse. Selve møllen og maskineriet var blevet fjernet.

F.T. 1930

Frederik Larsen, f. 1886 i Soderup, Fisker og Arbejdsmand.

Sofie Larsen, f. 1885 i Tudse, Hustru, ank. 1917, u.F.K.

Carla, f. 1911 i Hagested, Datter.

Sally, f. 1912 i Hørve, Datter.

Ester, f. 1913 i Hørve, Datter.

Anna, f. 1915 i Aagerup, Datter.

Ingeborg, f. 1916 i Tudse, Datter.

Valdborg, f. 1920 i Faarevejle, Datter.

Else Margrethe, f. 1926 i Fårevejle, Datter.

Til toppen