Beta
Højgårdsvej

Højgårdsvej gik skråt fra Adelers Alle i lige linje til Storøhage. Højgård blev bygget 1915-16. Senere i forbindelse med udlægning af området til industrivirksomheder, blev vejen ført vinkelret på Adelers Alle mod Storøvej og i en vinkel parallel med Adelers Alle uden om Højgård til Storøhage. I 2008 er man i gang med en ny omlægning af vejen nordøst for Højgård i forbindelse med en større udstykning af industrigrunde.

Nyt på Højgårdsvej