Beta
Adelers Alle 102 - Vestergaard
L.2016

Vestergaard ses længst til venstre. Til højre Flintholm, hvor Faarevejle Højskole bliver bygget i 1907.

Matr. 96

Ejere

  • 9.11.1891 Interessentskabet Stubberup Enge til Hans Peter Olsen, død 10.6.1903 i Veddinge
  • 22.12.1907 fra Catrine Olsen til Jens P. Petersen
  • 14.5.1924 Grethe Pedersen
  • 8.11.1924 Hans Pedersen

Jens P. Petersen, der stammede fra Møllesøgaard i Grevinge, boede først i Riis, - nabo til N. Risegård-Hansen, men flytter i 1907 ud på Lammefjorden og bygger Vestergaard.

F.T. 1870 (Grevinge)

Peder Clausen, 46 år.

Ane Marie Madsdatter, 33 år.

Jens Peder Pedersen, 12 år.

Ane, 11 år.

Karen, 9 år.

Hans, 7 år.

Lars, 3 år.

Maren, 1 år.

F.T. 1870 (Grevinge)

Niels Andersen, 46 år, Gaardmand.

Karen Pedersdatter, 44 år, Hustru.

Ane Kirstine, 13 år.

Lars Peter, 12 år.

Peder, 8 år.

Grethe, 6 år.

Hans, 4 år.

Line, 2 år.

Anders Nielsen, 73 år, Aftægt.

Ane Marie Jensdatter, 74 år, Anders Nielsen' Hustru.

F.T.  1880 (Grevinge)

Peter Clausen, 56 år, Gårdmand, f. i Grevinge,Møllesøgård

Ane Marie Madsdatter, 44 år, Husmoder, f. i Grevinge.

Jens Peter Petersen, 23 år, Søn, f. i Grevinge.

Karen Pedersdatter, 19 år, Datter, f. i Grevinge.

Hanne, 18 år, f. i Grevinge.

Maren Christine, 10 år, Dorthea, 8 år, Laurids, 5 år, Hans, 2 år.

F.T. 1880 ( Grevinge)

Niels Andersen, 56 år, Gårdmand.

Karen Pedersdatter, 52 år, Husmoder.

Grethe, 16 år, Datter.

F.T. 1890 (Riis)

Jens Peder Pedersen, 32 år, f. i Grevinge, Gaardejer.

Grete Nielsen, 26 år, f. i Grevinge, Husmoder.

Hans Petersen, 1 år, f. i Fårevejle, Søn.

Jens Peter Nielsen, 18 år, f. i Fårevejle, Tjenestetyende.

F.T. 1906 (Riis)

Jens Peder Pedersen, f. 1856, Agerbruger, Gårdejer.

Grethe, f. 1862, Husmoder.

Niels Christian, f. 1890, Søn.

Hans, f. 1896, Søn.

Cecilie, f. 1893, Datter.

Karl, f. 1898, Søn

Jens Peter Carl Christoffersen, f. 1885, Tjenestetyende.

Cicilie Sofie Sørensen, Tjenestetyende.

Jens Peter Petersen, der stammer fra Møllesøgaard i Grevinge, overtager ved giftermålet en gård i Riis og bygger siden Riis mølle.

Dorthea bliver gift med Hans Pedersen fra Tuse næs. Deres søn Olaf bliver gift med Kirsten Bek fra Høve ved Dalmose. Kirsten er elev på Holbæk Husholdningsskole, og de unge træffer hinanden hos fælles familie.

Hans Pedersen har været gift 1. gang med Line, søster til Grethe, der bliver gift med Jens Peter.

Laurids bygger Storøgård,Sandlyvej 42, som senere Hans overtager, og Laurids bygger Agerupgård, som han kalder Rosendal, Sandlyvej 44.

Jens Peter Petersen ejer sammen med brødrene Hans og Laurits, Niels Nielsen og brødrene Jens og Niels Hansen et areal ved Storøen. 1906 overtager Hans Petersen Storøgården og Laurits Pedersen Rosendahl.

Hans Pedersen overtog gården efter sin far i 1924, men døde allerede i feb. 1945. Hans enke Katrine drev gården videre hjulpet af Hans Eriksen,som senere blev hans svigersøn, og familiens 7 børn. Hans blev gift med den ældste datter Inger og de forpagtede gården.

Hans Pedersen.

V.O. fortæller, at da han 15.2.1907 åbnede sin købmandsbutik, var Jens Peter Petersen hans første kunde - og eneste kontante kunde. Han havde i flere år ejet nogle arealer herude, men havde boet ”oppe i land”.

Han bød mig velkommen til udørkenen, og han og hans familie blev vore gode venner gennem alle årene.

Gårdejer Jens Peder Pedersen og hustru Grethe Pedersen med børnene Carl (f. 1899), Niels (f. 1889), Hans (f. 1896) og Cecilie (f. 1894).

Fra J.C.B. la Cour: Danske gårde, II samling

J.P. Petersen, som overtog gården1898 ???, er født i Grevinge 1856 og gift med Grethe Nielsen f. i Grevinge 1862.

Der er 88 td. land. Deraf ager 67½, eng 3, græsningsjord 16, have og gårdsplads 1½.

Der holdes 18 køer, 14 stk. ungkreaturer og kalve, 2 tyre, 6 heste samt 3 plage og føl.

Sidste år solgtes 60 fedesvin.

Bygningerne er alle af grundmur. Hovedbygningen tækket med tegl, avlsbygningerne med pap og strå. De faste maskiner drives ved vindmotor, der ligeledes oppumper gårdens vandforbrug..

F.T. 1911 Fårevejle St.

Jens P. Petersen, f. 1856, tilf. 1886 fra Grevinge, Landbrug.

Grete Petersen, f. 1862, tilf. 1886 fra Grevinge, Hustru.

Niels Petersen, f. 1891 i Fårevejle, Søn.

Cecilie Petersen, f. 1894 i Fårevejle, Datter.

Hans Petersen, f. 1896 i Fårevejle, Søn.

Charl Petersen, f. 1898 i Fårevejle, Søn.

Charl Christensen, f. 1883 i St. Merløse, Baptist, Karl.

Christiane Petersen, f. 1886 i Fårevejle, Pige.

F.T. 1916

Jens P. Petersen, Astma.

Grethe Petersen.

Børnene Niels, Cecilie, Hans og Carl.

Oluf Weinrich, f. 1899, Tjenestekarl.

FK: 1917 død Jens P. Pedersen, 60 år, f. i Sneglerup, søn af Peder Clausen.
F.T. 1921

Grete Petersen, f.14.6. 1862 i Grevinge, Gaardejerske, ank.1886

Hans Petersen, f.17.11. 1896, i Fv. Søn.

Karl Petersen, f10.12. 1898, Søn.

Cecilie Petersen, f.23.8. 1893, Datter.

F.T. 1925

Grete Petersen, f. 1862, Enke.

Hans Petersen, f. 1896, Gårdejer.

Katrine Petersen, f. 1898, Hustru (datter fra Rønnested).

Inger Marie Petersen, f. 1925, Datter.

Karl Petersen, f. 1898 i Fårevejle, Tjenestekarl.

Evald Kristensen, f. 1910 i Fårevejle, Tjenestekarl.

F.T. 1930

Hans Pedersen og Katrine.

Inger Marie, f. 1925.

Gudrun, f. 1927.

Jens Erik, f. 1929.

Grethe Pedersen, Enke.

Elna Elisabeth Andersen, f. 1913, Husassistent.

Poul Chr. Larsen, f. 1912, Tjenestekarl.

Otto Christensen, f. 1915, Tjenestekarl.

Siden får de børnene Gerda, Karen Margrethe, tvillingerne Knud, Jørgen og Asger, f. 1937.

FT 1940

Hans Pedersen og Katrine

Gudrun og jens Erik

Karen Margrethe f.6.3.1932 i Fv.

Gerda f. 19.11.1933 i Fv.

Knud f.19.3.1937 i Fv.

Jørgen f. 19.3.1937

Asger f.17.7.1938

Edith Hansen f.15.7.1922 i Gylling , Husassistent

Hennig Hansen f. 14.2.1925 i Odder, Medhjælper

Hans Pedersen dør pludseligt i 1945.

Karen Margrethe, Inger, Gerda, Jens Erik, Gudrun, Knud, Asger og Jørgen. (Privat eje)

Asger, Knud, Gerda, Katrine, Karen Margrethe. Stående bagerst Jørgen og Jens Erik.

Vestergårdsbørnene til elevmøde på Fårevejle Efterskole: Gerda, Knud, Karen Margrethe, Jørgen, bagerst Inger, Gudrun og Jens Erik.

Katrine og Ingeborg Knudsen på Madeira.

Inger, gift med Hans Eriksen, overtager Vestergaard, men køber senere Elmegården i Hørve.

Katrine køber bungalowen Adelers alle 137 af Aksel Langhoff, der flytter ned i konditoriet. Hun kalder huset ”Vesterly”. Senere bygger hun hus ved siden af Vestergaard.

Karen Margrethe, gift med Poul Børge Sørensen, flytter nu ind på Vestergaard. Grundet sygdom må de sælge gården til Vagn Slott, der har haft Skjoldslyst. Poul Børge og Karen Margrethe flytter ind i Blochs villa på Søvej.

I 2004 er gården igen i slægtens eje, da Asgers datter Karin med mand flytter ind på gården.De opretter gårdbutikken Lammefjordens spisekammer. Karin og John Linderoth har stor succes med reklamen for Lammefjordens produkter.

Gudrun bliver gift med Alfred Bach, bor først på Mellemøen i hus bygget af Poul Pedersen, morbror, men overtager senere Bachs ejendom på Fjordvej. I 2006 overtager et barnebarn ejendommen, og Gudrun og Alfred køber hus i Hørve.Både Gudrun og Alfred dør i 2010.

Jens Erik bliver lærer og er på Falster, men dør tidligt.

Gerda bliver gift og flytter til Fyn.

Jørgen bor i Hørve.

Asger starter tømrerværksted sammen med kollega, Benny Jensen, først på Vestergaard, men siden bygger de værksted i industrikvarteret og bliver forhandlere af  Kvik køkkener. Værkstedet bliver nedlagt i 2002. Benny dør i 2003.