Beta
Adelers Alle 129 - Søbo

Gartner Raundrup. L.A.

Matr.4 r

Ejere

  • 1910 fra Fårevejle Højskole til Hans P. Nielsen
  • 1915 Børge Langhoff
  • 1918 Peter Chr. Petersen
  • 1920 A.J. Wiuff

Gartner Ravndrup blev ansat som leder af højskolens store haveanlæg i 1907 og lagde et stort arbejde deri. Han havde derefter for egen regning bygget sit fremtidshjem ved højskolens hovedindkørsel, her flyttede Mathilde og Raundrup ind ved deres bryllup d. 4.12.1910.

Nu kom højskolen i økonomiske problemer, og Ravndrup følte sin stilling truet. Han valgte nu allerede 30. marts 1911 at flytte til Charlottenlund.

Allerede 1. april 1911 flyttede Valdemar Olsen ind og boede der til juni 1911, hvor lejligheden i købmandsgården var færdig til indflytning.

Ravndrup havde ikke fået prioriteret sin ejendom. Det var vanskeligt at udleje, og han måtte sælge det med store tab (V.O.).

J. Andreasen i Fårevejle Højskoles 25 års skrift: Hvor sled Gartner Ravndrup ikke tappert i den raa og ukultiverede Jord og fik sat Stil og Skik paa saa meget, som vil bære Frugt til sene Tider. Gartner Ravndrup skriver til mig, at hans arbejde fik ingen betydning, De tager fejl kære Ravndrup. Endnu høstes Frugt af, hvad De saaede.

F.T. 1911

Jens P. Nielsen Raundrup, f. 1879 i Svendborg, Gartner.

Mathilde, f. 1884 i Svendborg, Hustru.

Jens Frederik Nielsen, f. 1840, fra Gislev 1910, Enkemand, Particular.

1915 køber Børge Langhoff, der har boet ved Inderø, huset og flytter ind sammen med faderen, der er gået på pension.

F.T. 1916

H.T. Langhoff, f. 1834, Pensionist, Lærer.

Børge Langhoff, f. 1862, Murermester.

Mathilde Langhoff, f. 1869, Hustru.

Thorvald Langhoff, f. 1897, lært arbejde.

Julie Marie Holm, f. 1908, Barn.

FK: Død 27.10.1917: Hans Ludvig Langhoff, pens. Lærer, 84 år.

Familen flytter hen på Skjoldsvej 111 (efter faderens død), og Andreas Wiuff køber huset.

Den unge jyde Andreas Wiuff kom i 1889 til Lammefjorden på besøg. Han blev opfordret til at købe jord her. Han fik på god jyde-maner pruttet prisen ned og købte 106 tdr. land, hvor han byggede gården ”Søholm”.

Han blev senere formand for lodsejerlaget og fik stor betydning for udviklingen på Lammefjorden.

F.T. 1921

Andreas Wiuff har overdraget gården Søholm til sønnen og er flyttet ind til stationsbyen sammen med hustruen Petra og døtrene Ingeborg og Jenny.

Andreas Wiuff, f.23.6. 1853 i Vejle amt, ank. 1920, Rentier, Propritær.

Petrea Wiuff, f.3.3. 1856 i Mesinge, Husmoder.

Ingeborg Wiuff, f.17.8.. 1878 i Asnæs, Datter.

Jenny Wiuff, f.18.3. 1895 i Asnæs, Datter, bliver siden gift med stationsforstander Heskjær.

F.T. 1925

Andreas Jensen Wiuff, f. 1853 i Ribe amt, Rentier.

Petra Wiuff, f. 1856 i Mesinge, Hustru.

Ingeborg Wiuff, f. 1878 i Viborg, Datter.

F.T. 1930

Andreas Wiuff og Petrea, gift 1877, 6 børn.

Ingeborg Wiuff.

FT 1940

Petra Wiuff, Villaejer

Ingeborg f. 17.8.1878 i Viborg

Andreas f. 27.2.1886 i Viborg, Landmand

I.K.: Sønnen Andreas, der havde Skovly, flytter senere ind i Søbo og bor der sammen med søsteren Ingeborg.

Vi kom der af og til som nygifte. De havde fjernsyn, (hvilket dengang ikke var allemands eje), og vi var henne at se fodbold. Ingeborg var en meget sød og venlig kone, og vore små børn holdt meget af hende.

En søster Jenny var gift med stationsforstander Heskjær.

Søholm blev solgt til C.C. Muller, der kom fra Vognserup.

Andreas' søn Knud købte gård på Gislinge Lammefjord, som han har drevet med stor dygtighed, og er nu efterfulgt af sønnen Søren, der har vundet mange priser indenfor grøntsagsdyrkningen p.g.a. sine kvalitetsprodukter.