Beta
Adelers Alle 114 - Smedien
L 2016

Matr. 152 b

Ejere

  • 13.7.1901 fra A.T.L. til Risegaard
  • 14.2.1902 Frans Peter Larsen
  • 3.4.1907 Søren Jensen
  • 11.4.1913 Hans Peter Hansen
  • 20.6.1915 Niels Alfred Petersen
  • 4.5.1923 Hans Olaf Hansen
  • 11.4.1927 Albert Jensen
F.T.1901

Andreas Jensen, f. 1876 i Fårevejle, Smedemester.

Kamilla Marie, f. 1876 i Fårevejle, Husmoder.

Christen Andersen, f. 1880, Smedesvend, 1900 fra Bjergby.

Johannes Jensen, f. 1899 i Fårevejle, Barn.

Helga Sofie Jensen, f. 1899 i Fårevejle, Barn.

Christian Severin Poulsen, f. 1855 i Thisted, Lærling.

F.T. 1906

Frans Peder Larsen f. 1856, Smed.

Betty Larsen f. 1854, Husmoder.

Kristian Peder Larsen f. 1891, Barn.

Frans Peder Larsen f. 1895, Barn.

Osvald Emil Brasch f. 1860, Smedesvend.

Frants Peder Larsen bygger i 1903 hus på Vesterled 8 , matr. 108. Huset bliver lejet og siden købt af stationsbyskolen.

F.T. 1911

Søren Jensen, f. 1876 i Horsens, Smedemester, tilfl. 1907 fra Horsens.

Maren Jensen, f. 1872 i Bjerge sogn, Hustru.

Aksel Hansen, f. 1891 i Bjerge sogn, Lærling, tilfl.1907 fra Horsens.

Olga Marie Jensen, f. 1889 i Horsens, tilfl.1907 fra Horsens.

Regner Løvenholt, f. 1902 i Horsens, Søn.

F.T. 1916

Alfred Petersen, f. 1888, Smedemester.

Marie Petersen, f. 1896, Hustru.

Peter Petersen, f. 1898, Smedelærling.

Karen Marie Petersen, f. 1839, Slægtning, alderdomsund.

F.T. 1921

Alfred Petersen, f. 8.1.1887 i Særslev, Smedemester, ank. 1915. 1923 går Alfred Petersen konkurs og værkstedet bliver solgt til Hans Olaf Hansen.Familien flytter til Hørve Lillevang, men i 1930 bygger de hus på Skjoldsvej 4. ( Erik Larsen)

Marie Petersen, f.27.6. 1898 i Vallekilde, Hustru.

Marie Petersen, f.11.3. 1917 i Fårevejle, Datter.

F.T. 1925

Ejnar Rasmussen, f. 1895 i Særslev, Smed.

Lydia Rasmussen, f. 1902 i Kalundborg, Hustru.

Viola Flora Dania, f. 1921 i Kalundborg, Datter.

Børge Aksel, f. 1922 i Kalundborg, Søn.

Gunnar Alfred, f. 1923 i Hørve, Søn.

Knud Harry, f. 1924 i Fårevejle, Søn.

F.T. 1925

Olaf Hansen, f. 1897 i Kalundborg, Smed. Olaf Hansen har ført  en noget omskiftelig tilværelse.I 1930 bygger han hus Adelers alle 152 og bor der til 1933 ,hvor han sælger huset til Chr. Hansen. Han er nu brødkusk. I 1939 køber han Lillebo, Adelers alle 164.

Rigmor Hansen, f. 1899 i Hunseby, Hustru.

Viggo Aage Kristensen, f. 1909 i Fårevejle, Lærling.

F.T. 1930

Peter Albert Jensen, f. 1891 i Særslev, Smedemester.

Thora Jensen, f. 1894 i Jordløse, 4 lev. og 1 dødt barn.

Erna Andrea Jensen, f. 1916 i Svinninge.

Agnes Dagny Jensen, f. 1919 i Svinninge.

Egon Harry Jensen, f. 1921 i Brøndbyvester.

Astrid Agnethe Jensen, f. 1924 i Herstedvester.

FT 1940

Albert og Thora Jensen, Egon og Astrid

Smeden Albert Jensen th.

Smedieværkstedet skiftede tit ejer. Flere gik konkurs. De økonomiske forhold blandt kunderne, egnens landmænd, var dårlige, og det var svært at få pengene hjem.

IK: Som barn kom jeg meget hos smeden og legede med Astrid, der var 3 år ældre. Det var spændende hvad de store søstre kunne finde på. En gang havde de lavet en købmandsforretning med alle mulige varer, lavet af tom emballage. Det var også noget ganske særligt at komme ud i smedjen og se smeden svinge den store hammer over det glødende jern på ambolten. Og ikke mindst at se en hest blive skoet, jeg syntes smeden var en meget modig mand!

Erna, se skolefoto Parkvænget 2 fra 1925

Dagny, se skolefoto fra zoo og 1932

Egon, se skolefoto fra 1932

Astrid, se skolefoto fra 1932