Beta
Adelers Alle 198A - Solvang - Øholt

Viggo og Jessie Kure med den førstefødte Uffe, 1930.

Uffe i gang med selvbinderen.

Oda og Stinne (senere gift med Albert Hansen, Øvang) og Uffe. I baggrunden ses Højgård.

Uffe kører cykel på gårdspladsen.

Matr. 140 dh

Ejere

  • 3.9.1907 fra Jens Hansen, Niels Hansen, Niels Nielsen, Hans Pedersen, Jens P.Pedersen, Laurits Pedersen til Chr. Thidemann Nielsen
  • 7.8.1908 Jens Christensen
  • 8.2.1918 Forpagter A.Mourier
  • 16.10.1925 Viggo Kure

V.O.: Solvang var bygget et par år før højskolen og ejedes af Chr. Thidemann, hvis hustru var datter af Jens Hansen, Ingersholm. I 1907 eller 1908 solgte Thiedemann Solvang til Jens Christensen.

Chr. Thidemann byggede senere Fjordvang. Lærerinden på den lille pogeskole blev gift med Jens Christensen og man måtte nu finde andre udveje.

F.T. 1906 (matr. 140 d h)

Kristian Thidemand, 23.06.1879, landbrug, Gårdejer.

Agnes Marie Thidemand, 19.01.1885, Husmoder (datter fra Ingersholm).

Kristian Thidemand sælger til Jens Kristensen og bygger Fjordvang (Klokkerhøjgaard?). Her bor han i 1910.

Bmd. Chr. Thidemann står som garant for startkapital til Fårevejle Friskole i 1909.

Fra Viggo Bays stamtavle over Risegaard-slægten:

Agnes Marie Hansen, f. 19.01.1885, gift med Vognmand og Automobilfører Chr. Tidemand Nielsen, Kjellerup, f. 23.06.1879.

Sara Viola, f. 01.07.19 på Solvang.

Jens Aage, f. 09.03.1909, død 20.10.1920.

Siegehardt Andreas, f. 08.02.1910.

F.T. 1911

Jens Kristensen, f. 1882 i Skanderborg, Landmand, tilf. 1908, Kalundborg.

Laura Kristensen, f. 1878 i Kbh., Hustru.

Laurits Lindberg, f. 1896 i Kbh., Elev.

Karl Kristian Petersen, f. 1877 i Kbh.. Karl.

Anna Larsen, f. 1891 i Fårevejle, Pige.

F.T. 1916

Jens Christensen, f. 1882, Gaardejer.

Laura Christensen, f. 1878, Hustru.

Børge Lundberg Christensen, f. 1912, Søn.

Erik Lundberg Christensen, f. 1914, Søn.

Carl Chr. Petersen, f. 1869, Tjenestekarl.

Laura Nielsen, f. 1899, Tjenestepige.

1912: Jens Christensen, Solvang, kautionerer for et lån til V. Olsen i forbindelse med nybyggeriet af Hotel Lammefjord.

21. april 1913 blev afholdt møde på hotellet ang. køb af ø-arealet. Deltager var Jens Christensen, Solvang.

Forpagter Buhl (Dragsholm), Forpagter Mourier (Teglværksgården) og Overretssagfører Holm, senior (Holbæk), dannede et interessentskab som købte ø-arealerne.

1913 blev Jens Christensen valgt ind i bestyrelsen for Fårevejle Højskole og blev valgt til kasserer.

1917: Gårdejer Jens Christensen, Solvang, har tegnet sig for levering af ca. 10.500 kg. kartofler til tørring.

I 1917 er han med til at starte Fårevejle Brugsforening og bliver den første formand.

FK: 1918. Døbt Jørgen Peder Kvist Pedersen og Ane Margrethe Kvist P.

F.T. 1921

Peter Petersen, f. 5.6.1881 i Brejninge, Gaardbestyrer, ank.1916.

Anna Petersen, f.4.1. 1885 i Sorø, Hustru.

Kvist Petersen, f. 14.4.1910 i Kundby, Søn.

Jens Petersen, f.1.3. 1913 i Vallekilde, Søn.

Gudrun Petersen, f.6.6.1914 i Vallekilde, Datter.

Aksel Petersen, f.29.5. 1916 i Vallekilde, Søn.

Jørgen Petersen, f. 4.8.1918 i Fårevejle, Søn.

Margrethe Petersen, f.4.8. 1918 i Fårevejle, Datter.

Jakob Rasmussen, f. 2.10.1900 på Langeland, Tjenestekarl.

Hans Nielsen, f. i Asnæs, Tjenestekarl.

Anna Nielsen, f.6.6. 1906 i Vig, Tjenestepige.

Emma Hansen, f 20.4.. 1904 i Vallekilde, Tjenestepige.

Ejere

  • Forpagter A.Mourier købte ejendommen 8.12.1918, han dør 28.1.1925, kun 48 år gl.
  • 24.8.1925 4 a, 4 bg, 140 d, hø 10, 1 av, 1 bf A.M.M. Mourier til Viggo Kure

Enkefru Thora Marie Magdalene Mourier født Fønss af "Øholt" Faarevejle sælger og afhænder herved til Hr. landbrugskandidat Viggo Kure, Nyker St., Bornholm, min ejendom på Lammefjorden, skyldsat under matr.nr. 4 a 4  bg 10 140 d 140h 140 ø. 1 au Hørve sogn, 1 bf Hørve sogn.

Købesummen er 250.000 kr. Arealet er ca. 288 tdr. land. Ejendommen er vurderet til 190.000 kr.

 Enkefruen dør 18.2.1954, 77 år gl.

Viggo Kure giver gården navnet Øholt.

F.T. 1925

Viggo Kure, f. 1895 i Nyker, Gaardejer.

Alfred Kure, f. 1900 i Nyker, Forvalter.

Hansine Clausen, f. 1902 i Grejs, Vejle, Husassistent.

Henriette Klara Jensen, f. 1908 i Fårevejle, Pige.

Laurits Kristian Nielsen, f. 1905 i Vig, Tjenestekarl (søn af Kristian Nielsen, senere Parkly).

F.T. 1930

Viggo og Jessine Kure, g. 1929, 1 barn.

Uffe Kure, f. 1930 i Fårevejle, Søn.

Alfred Kure, f. 1900 i Nyker, Forvalter.

Oda Henningsen, f. 1911 i Fredericia, Husassistent.

Harry Sørensen, f. 1899 i Vejle, Medhjælper.

F.T. 1940

Viggo og Jessie Kure.

Uffe og Mogens.

Alfred Kure.

Rigmor Christensen, f. 1923 i Sorø amt, Pige (datter fra Højgaard).

Dora Jensen, f. 1912 i Sønderborg, Pige.

Emil Hansen, f. 1914 i Særslev, Medhjælp.

Viggo Kure sælger Øholt til Ejner Nielsen, der er gift med Anna Damgaard, og køber det gule palæ, Adelers Alle 108, hvor han indretter gulerods- og kartoffelvaskeri.

Dragsholm kommune vedtager at lægge rensningsanlægget midt på Øholts allerbedste jord og forringer gårdens værdi så meget, at de bliver tvunget til at overtage den.

Viggo Kures søn Uffe, der har hjulpet faderen i virksomheden, har købt Højgaard, Højgårdsdsvej 10.

Nu bliver Højgaard lagt i industrizone med det resultat, at gårdens fremtid som landbrug er usikker.

Uffe Kure får lavet en byttehandel med kommunen, så de overtager Højgaard, og han til gengæld får Øholt. Så i 2011 bor Inger og Uffe Kure her.

Birgit Schmidt-Sørensen fortæller: Min mor Inger Eriksen (f. 1925) var plejebarn hos Henriette Lyager, som var søster til Jessie Kures mor. Henriette Lyager døde kort tid før min mor skulle konfirmeres så tante Jessie holdt hendes konfirmation. Tante Jessie betød meget for min mor.

I.K. fortæller: Inger var født uden for ægteskab, hendes mor var fra en stor gård og barnet blev derfor sat i pleje hos familie i Gundestrup. Forældrene blev siden gift, men først mange år efter ville familien godkende Inger som familiemedlem. Jeg besøgte Inger i 1996 sammen med Inger Eriksen, hvis mand var fætter til Inger. Her fik vi fortalt historien. Inger var meget taknemmelig for, hvad Jessie havde betydet for hende.