Beta
Adelers Alle 156 - Karl Fynbo
Lam 2016

Matr. 140 a k

Ejere

  • 2.10.1929 Johs. Olesen til Karl Hansen 140 ak
F.T. 1921, Inderø

Carl Hansen, f. 17.02.1885 i Gudbjerg, tilf. 1917 fra Læsø, Statshusmand.

Bodil, f. 18.07.1894 i Brundby, tilf. 1917 fra Læsø.

Svend, f. 06.05.1914 i Brundby.

Lilly, f. 09.06.1917 i Fårevejle.

Poul, f. 28.11.1919 i Fårevejle.

Karl Hansen solgte ejendommen ved Inderø og byggede nyt hus, da hans kone var meget syg af tuberkulose, men hun døde kort efter. Han byggede værksted og arbejdede som bødker.

F.T. 1930

Karl Hansen, f. 1885 i Svendborg amt, g. 1917.

Bodil, f. 1884 på Samsø, 8 lev. og 1 dødt barn.

 

I 1930 er 7 af børnene på Solglimt:

Anna, f. 1917

Poul, f. 1919

Rigmor, f. 1921

Emmy, f. 1922

Ellen, f. 1923

Carlo, f. 1924

Rita, f. 1926

 

FT 1940

Karl Hansen f.17.2.1885

Poul Brændeskov f. 28.11.1919

Karlo Hansen fortæller om sine forældre og sin barndom på Solglimt:

Min far, kaldet Karl Fynbo, blev født i Brændeskov nær Svendborg 1885, hans far var skovløber og bødker. Far kom til Fårevejle og fik plads på Brogård, senere på Stubberupholm. Her lærte han nok sin tilkommende at kende. Hun hed Bodil og var født i 1884 på Samsø.

De købte en ejendom ved Inderø, og her voksede en børneflok op (9 børn, 1 døde som lille).

Efter nogle år fik Bodil T.B. I 1930 er alle børnene på Solglimt, og Bodil dør kort efter.

Det var svært for Karl at klare ejendommen, de mange børn og en syg kone. Nogle af børnene blev sat i pleje. Poul, f. 1919 var en tid på Friskolen.

Dr. Mathiesen kom tit på besøg og var klar over at noget måtte gøres. En dag i 1926, medens Karl var på mælketur, kom han sammen med jordemoder frk Laursen og hentede alle børnene og kørte dem hen på Solglimt. Den yngste Rita var født 20.09.1926. Carlo var 2 år. Den ældste kom ikke med, for han var med faderen på mælketur!

1930 var 7 børn på børnehjemmet. Dette år byggede Karl Hansen hus på Adelers Alle for 3000 kr. og flyttede ind med sin kone, men hun døde kort efter.

Han byggede et lille værksted, hvor han arbejdede som sin far som bødker. Lavede bl.a. alle smørdritlerne til mejeriet. Blev senere handikappet og kørte rundt på en trehjulet vogn.

Han var glarmester og kørte rundt med glas i en kasse på den trehjulede.

Han var også meget dygtig til at skære ud i træ, lavede bl.a. bakker med udskæringer.

Karl Hansen kørte på sin trehjulede cykle både til Sandby og Gislinge og satte ruder i.

Karls bror Peter Hansen var friskolelærer i Rødding. Da lærer Jensen døde, og Fårevejle friskole var til salg, bød han på skolen, men det var Mathias, der gik af med sejren. Dette fortalte han, da han var til Karls begravelse.