Beta
Adelers Alle 108 - Afholdshjemmet

Det første hus i byen, starten på Faarevejle stationsby! For enden af vejen ses den nyopførte station Mellemøen.

Ca. 1906

Ca. 1908, med tilbygning. Valdemar Olsen og hustru ses længst tv.

Ca. 1970

2016

Matr. 99

Ejere

 • 18.5.1900 fra A.t.L.T til Kristelig Afholdsforening i Faarevejle Sogn kaldet ”Fyrtaarnet”
 • 10.06 1904 til forvalter N. Krebs
 • 16.12.1907 til J. Andreasen
 • 10.01.1919 til Christen Madsen Christensen
 • 19.09.1919 til Møbelhandler Niels Nielsen
 • 29.7.1922 til Herman Jensen
 • 1928 Chr. Andreasen
 • 26.9.1942 maskinmester Anders H. Jensen gift med Martha Jensen, datter af Rasmus Jensen
 • Anders Jensen f. 1890, død 1960
 • Martha Jensen, f. 1894, død 1950
F.T. 1901

Maren Jensen, f. 1871 i Ruter, ugift, flyttet 1900.

Emma Jensen, f. 1886, ugift, Medhjælp (datter af Rasmus Jensen).

F.T. 1906

Kristian Martin Rasmussen, f. 1878, Kjøbmand, Afholdsvært.

Antoinette Elementine Dora Rasmussen, f. 1881 på Fårevejle Lammefjord, Husmoder.

Klara Katrine Rasmussen, f. 1897, Datter.

Harry Emanuel Rasmussen, f. 1902, Søn.

Viggo Erhartd Rasmussen, f. 1905, Søn.Bliver gift med maler Andersens datter, Erna Marie f. 1.1.1907 i Nr. Jernløse, i Fårevejle kirke  d. 10.maj 1931. Han er skræddermester i Svebølle. ( Anders Kjersgaard)

 

Agnes Petrea Pedersen, f. 1883, Tjenestetyende.

Viggo Mortensen, f. 1882, Slægtning, Landarbejder, Reserve landpost.

Valdemar Olsen fortæller om sin overtagelse af afholdshjemmet: Forstander Andreasen havde købt hjemmet, der mildest talt ikke svared til sit navn. V.O. søgte stilling som bestyrer. Da jeg kom for at se på pladsen fik jeg et underligt møde, som gjorde stærkt indtryk på mig. Jeg vidste ikke forud, hvem der var vært. Da jeg gik til præst i Sdr. Jernløse i 1897, var han kusk hos Pastor Molkte, og hans hustru var dengang stuepige i præstegården. I den ungdomsvækkelse som gik over vor hjemegn, undgik de at komme ind under åndelig påvirkning - vi blev vist lige forbavsede og lige nedslåede over at mødes her disse år senere. For øvrigt fik han senere bygget en ejendom og åbnet en forretning i Ny Faarevejle.

Der var indrettet en lille butik i huset og på den anden side af samme indgangsdør var indrettet en forholdsvis stor stue til spisning. Bagved var køkken og to små stuer til bestyreren, der endvidere havde et soveværelse på loftet, hvor der også var et gæsteværelse.

I den samme bygning var der i den ene gavl hestestald og en svinesti.

V.O. overtog lejemålet 15.12.1907.

En af hans første opgaver var at rydde butikken for spiritus og spillekort.

I 2 af loftsværelserne etablerede Kristine Jensen ”Fransk vask og strygning”, som især blev benyttet af højskoleeleverne.

Andreasen havde købt huset for 9000 kr. og var blevet tilbudt en tilbygning for ca. 7000 kr.

Udvidelsen af ejendommen blev påbegyndt i foråret 1908. Den blev færdig i efteråret.

Der blev bygget en sidefløj til den ældre bygning. Vi fik nu tredoblet butikkens gulvareal, og der blev et lille kontor bag ved butikken.

I sidefløjen blev der mod vejen to restaurationslokaler og mod haven køkken og en to værelsers lejlighed, så vi kunne flytte fra vort hidtidige soveværelse på loftet af den gamle bygning.

V.O. fortæller 1910 i brev til Edv. Petersen: Vi er hver dag 6 – 8 mennesker, men mangler en.

Sines kæreste Oluf Nielsen bestyrer den midlertidige filial, som jeg har oppe ved stationen. Cramer holder orden på lager og kælder og besørger budture og ordner regnskab. Men vi mangler en, der kan ekspedere i butikken og holde orden, og kan passe to heste og køre på stationen efter varer og måske en rejsende en tur i omegnen. Jeg kan love kost og logis og 5 kr. den første måned.

F.T. 1911

Valdemar Olsen, f. 1883 i Tølløse, Kjøbmand.

Ingeborg Olsen, f. 1879 i Søstrup, Hustru.

Henry Olsen, f. 1909 i Faarevejle, Barn.

Charl Chramer, f. 1868 i Faarevejle, Kommis, tilfl.1907 fra Amerika.

Christiane Jensen, f. 1882 i Søstrup, Strygejomfru, tilfl. 1908.

Martha Jensen, f. 1894 i Faarevejle, Pige, tilfl. 1910 fra Vallekilde.

Sine Hansen, f. 1888 i Søstrup, Pige.

Fra 1911 blev forretningen lejet ud til tømrermester Chr. Olsen, som havde haft forretning i Spliids hus på Stationsvej 15.

Valdemar Olsen flyttede 1.4.1911 over i Ravndrups villa ”Søbo” indtil lejligheden i den nye købmandsgård var færdig.

F.T. 1916

Rasmus Andreasen, f. 1889, Skræddermester, flyttet fra Købmandshjørnet

Kirstine Andreasen, f. 1880, Hustru

Bertha Jensen, f. 1885, ugift, Syerske, Slægtning.

Emily Andreasen f. 1910, Barn.

Rasmus Jensen, f. 1871, Arbejdsmand, Pensionær.

F.T. 1921

Niels Nielsen, f.30.5. 1876 i Hjembæk, Møbelhandler, ank.1919.

Fanny Nielsen, f.4.5. 1870, Hustru.

Helga Møller, f. 9.10.1900 i Kbh., Tyende.

Albert Møller, f7.11.. 1919 i Kbh., Barn.

F.T. 1925

Jens Peder H. Jensen, f. 1884 i Faarevejle, Handelsmand.

Olga Elise Jensen, f. 1888 i Asnæs, Hustru.

Ane Sofie Jensen, f. 1911 i Tølløse, Datter.

Ragnhild Jensen, f. 1917 i Sdr. Jernløse, Datter.

 

Lars Frederik Hansen, f. 1861 i Hørve, Handelsmand.

Adelheid, f. Carlsen, f. 1871 i Bregninge, Hustru.

 

Alfred Petersen, f. 1902 i Hørve, Karl.

 

Anders Peter Petersen, f. 1888 i Grevinge, Smed.

F.T. 1930

Christen Andreasen, f. 1881 i Ulstrup, Repræsentant.

Rasmine Andreasen, f. 1872 i Korsør, Hustru, 3 børn.

Poul Chr. Højer Andreasen, f. 1911 i Nidløse, Blikkenslager, arbejdsløs.

Martha de Friis, f. 1911 i Tersløse, Husassistent.

 

Lars Frederik Hansen, f. 1861 i Vejleby, Handelsmand.

Martha Hansen, f. 1871 i Eskebjerg, Hustru, 2 børn.

Emil Poulsen, f. 1903 i Brønshøj, Arbejdsmand.

Laura Poulsen, f. 1901 i Højby, Hustru, 2 lev., 1 dødt barn.

Ellen Rita Poulsen, f. 1928 i Faarevejle.

FK 1926

Født Robert Sigfred Peter Poulsen, søn af Arbejdsmand H.Chr. Emil Poulsen, f. 1903 og Laura, f. 1901. Hjemmedøbt.

FT 1940

Helga Andreasen f.12.7.1908 i Nidløse,  Invalid

Hans Andersen f. 15.9.1894 i Kundby,  arbejdsmand

Emil Poulsen og Laura, Yrsa f. 7.4.1934 i Fårevejle

Laurids Mogensen boede her ca. 1933 i lejligheden ud mod Damgaard.

Erna og Johannes Pedersen boede her som nygifte i lejligheden tv. Erna døde i 1942.

I.K.: I forretningen boede en købmand og i lejligheden ud imod Skjoldsvej Emil Poulsen.

Emil Poulsen mistede datteren Rita, da hun var 12 år. Det gjorde et meget stort indtryk på os børn.

Jeg husker, vi børn gik foran kisten og strøede blomster på vejen fra hjemmet mod kirken. Det var i det tidlige forår, og vi havde vinca minor + grønt i en lille kurv. (Den blomst kan nu så mange år efter stadig minde mig om Rita).

Lissie fortæller, at hun af sine bedsteforældre fik besked på at besøge en ung pige, frk. Andreasen her. Hun havde tuberkulose og var meget syg.

Folk der har boet i Afholdshjemmet:

 • Erna og Johannes.
 • Fru Bitsch havde systue ovenpå ud mod vejen.
 • Marskandiser, Johs. Olsen købte gulvtæppe der. Havde også møbler og tøj.
 • Christiane og Boas boede i butikken. De flyttede senere hen på Stenhøjvej i Rosenly (Villy Mogensen). Nej, det var modsat. De boede i Rosenly, men kunne ikke klare det og måtte flytte hen og bo til leje i den lille lejlighed her.
 • Laurids Mogensen, ca. 1933.
 • Aksel Snedker.
 • Nora og Gerner, 1952.
 • Viggo Kure købte det ca. 1952 af Anders Jensen. Uffe og Inger boede der 1957 – 1958.

Ved Viggo Kures overtagelse af ejendommen var der 4 lejligheder.

Nedenunder mod Skjoldsvej boede Emil Poulsen, som havde boet der i mange år.

I den gamle butik med indgang fra Adelers Alle, boede Kristiane og Boas og sønnen Børge.

Kristiane Mogensen døde 18.9.1965, 67 år gl. Hun var gift med Boas Mogensen

Ovenpå her boede fru Bitch, som senere købte manufakturforretningen på hjørnet. Hun havde boet her en del år, jeg husker, at vi tit fik syet tøj hos hende. (Inger).

Da fru Bitsch var flyttet, flyttede Emil Poulsen op ovenpå, men byggede senere selv hus på Søvej.

Lejlighederne nedenunder blev nedlagt og der blev lavet et værelse – kontor og pakke og vaskerum til gulerødder. Dette var først blevet gjort i kælderen. Der blev senere lavet lejlighed, hvor der havde været stald og port, men den blev også nedlagt. Ovenpå mod vest i lejligheden boede fru Langhoff.

Viggo Kure foretog siden en stor ombygning af ejendommen. Væggen imellem de to stuer mod vest blev revet ned. Der blev bygget en veranda og siden en vinterhave.

Noget af køkkenet blev taget fra til gang, og der blev lavet badeværelse i tilknytning til soveværelset.

Den tidligere lejlighed blev lavet om til vaskehus og pakkerum og en stor tilbygning kom til med lagerplads og plads til kartoffelsortering.

Efter Viggo Kures død blev ejendommen solgt til Voss, der bl.a. påtog sig asbestsanering af Fårevejle Børnehave. Han lavede stort spise-hygge køkken i det gamle pakkerum. Han solgte siden til Villy Christoffersen, der begyndte taxa- og busforretning her og siden p.g.a. pladsmangel købte Højgaard af kommunen.

Senere købte Odsherreds Efterskole den og indrettede lærerboliger her. Så nu i 2005 er skolen tilbage i højskolens regi. Ved røde kors indsamling i 2004 fik jeg lov at kigge ind i lejligheden mod Skjoldsvej, som nu er gen-etableret