Beta
Adelers Alle

Fra Adelers Alle ca. 1909, fotograferet fra Højskolens tårn. Man ser nr. 118, 116, 114 og 112. Bag smedens nr. 114 ses Friskolen.

Nyere foto, ca. 1940. Man ser Sema nr. 140, mekanikeren nr. 143 og nr. 145, 147 og lidt af 151.

2008. En flot asfalteret hovedgade med fortov og cyklesti. Th. ses Sønderby og nr. 147. I det fjerne skimtes Fårevejle Kirke.

Vejen set fra vest. Tv. er Adelers Plads og man ser et af Adel Husene. I det fjerne ses baneoverskæringen.

To af de gamle huse, forrest smedien og derefter malerens nr. 116, nu tilhørende Fårevejle Fri- og Efterskole.

Alleen mellem de to Fårevejler med de unge vejtræer der binder de to byer sammen!

Adelers Alle er opkaldt efter tørlægningens fader baron Zytphen Adeler.

Hurtigt efter udtørringen fik man anlagt primitive jordveje over Fjorden med forbindelse til de omliggende byer.

Høhøst var en vigtig afgrøde i den første tid for de omliggende gårde.

Man inddelte jorden i parceller på 20 tdr. land og mellem hver anden parcel blev lavet en vej, de såkaldte høveje, hvoraf nogle senere blev udbygget til rigtige veje.

Den vigtigste vej for stationsbyen var vejen til kirkebyen, Fårevejle-vejen, men også den, der gav flest problemer, idet den gik over den delvis bundløse dyndjord. Først op mod vor tid med moderne teknik og de fornødne bevillinger blev den farbar hele året, også for tung trafik.

Mod øst gik vejen kun til Landvandskanalen, den 40 km lange kanal, der omgiver Lammefjorden og opsamler vandet fra land. Indtil 1917 hed den Sandbyvejen, idet man kunne fortsætte over kanalen til Sandby eller man kunne køre langs kanalen forbi Sølyst til Gislinge bro. På dette sidste stykke findes stadig den gamle allé af bornholmsk røn, der kantede Adelers Alle, sikkert for at markere at det var her vejen var! Ca. 1954 blev Adelers Alle ført igennem Gislinge til hovedvej 4 og istandsat. Vejen fra Fårevejle Kirkeby til hovedvej 4 er 11,68 km, den er 7 m bred med 3,5 m rabat ved hver side.

Med udvidelsen blev den gamle allé fældet, men fabrikant Poul Johansen, der stammer fra kirkebyen, men har sit virke i stationsbyen, bekostede en ny allé af lindetræer, for at forbinde de to Fårevejler.

Det første hus, nr. 108, blev muligvis bygget før stationen. Stationsvej kom til at gå fra det og til stationen. Der var brug for et sted, hvor de arbejdere, der var i gang med dræning og kultivering af jorden kunne få de daglige fornødenheder og også overnatte.

Savskæreren Olsen byggede værksted ved siden af og samtidig kom smedjen.

Senere kom røgeri, skomager, købmand, skrædder, fotoatelier, maler, kro, elektriker, tømrer, mekaniker, konditori og kiosk.

I 2012 var der blomsterhandel, kiosk, elektriker, grill, kro, I M genbrug, Spar købmand, tankstation, mekaniker, brugs og længere ude plæneklipper service.

Af fabrikker er der Stelton, Poul Johansens maskinfabrik og ny stor salat-fabrik, der forarbejder Lammefjordens produkter.

 

Til toppen
Nyt på Adelers Alle